ดูดวง

ฤกษ์แต่งงาน ตามหลักโหราศาสตร์ ปี 2567

ฤกษ์แต่งงาน

โหราศาสตร์ไทยมีความเชื่อเรื่องฤกษ์แต่งงานที่ดี เช่น วันดิถีเรียงหมอนและวันดิถีแมลงปอ ซึ่งวันดิถีเรียงหมอน คือ วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านราศีกรกฎและราศีสิงห์

ฤกษ์แต่งงานในปี 2567

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4
 • วันเสาร์ที่ 6
 • วันเสาร์ที่ 20
 • วันอังคารที่ 23
 • วันจันทร์ที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 2
 • วันพฤหัสบดีที่ 8
 • วันศุกร์ที่ 16
 • วันพฤหัสบดีที่ 22
 • วันพุธที่ 28

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 3
 • วันอังคารที่ 5
 • วันจันทร์ที่ 8
 • วันเสาร์ที่ 9
 • วันเสาร์ที่ 16
 • วันอังคารที่ 19
 • วันศุกร์ที่ 22
 • วันพฤหัสบดีที่ 28

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 1
 • วันอาทิตย์ที่ 7
 • วันจันทร์ที่ 15
 • วันพฤหัสบดีที่ 18
 • วันอาทิตย์ที่ 21
 • วันเสาร์ที่ 27

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม

 • วันศุกร์ที่ 3
 • วันอังคารที่ 7
 • วันอังคารที่ 14
 • วันศุกร์ที่ 17
 • วันจันทร์ที่ 20
 • วันอาทิตย์ที่ 26
 • วันพฤหัสบดีที่ 30

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน

 • วันเสาร์ที่ 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 13
 • วันอาทิตย์ที่ 16
 • วันอังคารที่ 25
 • วันเสาร์ที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 5
 • วันศุกร์ที่ 12
 • วันจันทร์ที่ 15
 • วันพฤหัสบดีที่ 18
 • วันอาทิตย์ที่ 28
 • วันอังคารที่ 30

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม

 • วันเสาร์ที่ 3
 • วันอาทิตย์ที่ 11
 • วันเสาร์ที่ 17
 • วันศุกร์ที่ 23
 • วันอังคารที่ 27
 • วันพฤหัสบดีที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน

 • วันจันทร์ที่ 2
 • วันจันทร์ที่ 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 12
 • วันอาทิตย์ที่ 15
 • วันเสาร์ที่ 21
 • วันศุกร์ที่ 27

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม

 • วันอังคารที่ 1
 • วันเสาร์ที่ 12
 • วันอังคารที่ 15
 • วันจันทร์ที่ 21
 • วันศุกร์ที่ 25
 • วันอาทิตย์ที่ 27
 • วันพฤหัสบดีที่ 31

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 7
 • วันอาทิตย์ที่ 10
 • วันอังคารที่ 19
 • วันเสาร์ที่ 23
 • วันจันทร์ที่ 25
 • วันศุกร์ที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 7
 • วันอังคารที่ 10
 • วันศุกร์ที่ 13
 • วันพฤหัสบดีที่ 19
 • วันจันทร์ที่ 23
 • วันอาทิตย์ที่ 29

ฤกษ์ดีอื่นๆ สำหรับจัดพิธีแต่งงาน

นอกจากวันดิถีเรียงหมอนแล้ว ยังมีฤกษ์ดีอื่นๆ เช่น วันพระ, วันขึ้นหรือแรม 1 ค่ำ, วันขึ้นหรือแรม 15 ค่ำ, วันพุธกลางวัน, และวันศุกร์กลางวัน ที่เหมาะสำหรับการแต่งงาน

การเลือกฤกษ์แต่งงานควรขึ้นอยู่กับความเชื่อและความต้องการของแต่ละคู่ และควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเพื่อความเหมาะสมและลงตัวที่สุดในวันสำคัญ

ปฏิทินวันพระ 2567 อัปเดตล่าสุด มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ 2567

วันพระในปฏิทินไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา โดยมีการกำหนดตามวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติไทย วันพระถือเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกมุ่งมั่นปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น การฟังธรรม, การถวายสังฆทาน และการเวียนเทียน เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้สงบและผ่องใส

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง (วันแรงงาน)
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง 
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง (วันเฉลิมฯ วันแม่)
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

การปฏิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเป็นโอกาสทองที่ชาวพุทธได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม มีการรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทำบุญกุศล เป็นการเสริมสร้างจิตใจให้แจ่มใสและเปี่ยมด้วยคุณธรรม การปฏิบัติในวันพระไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคมในวงกว้าง

การรักษาวันพระในแต่ละเดือนเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้หันกลับมาทบทวนและปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ นับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งในสังคมไทยและทั่วโลก

ปีชง 2567 ปีนักษัตรอะไร แก้ชงอย่างไร

ปีชง 2567

ปีชง ในความเชื่อของชาวจีน คือ ปีที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงต่อความไม่เป็นสิริมงคล โดยเฉพาะ เมื่อปีชงตรงกับปีนักษัตรของตัวเอง ปีชง ถูกมองว่าเป็นปีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ ปีชงไม่ได้มีแต่ความหมายในทางลบเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไร

ปีชง 2567 นี้ คนที่เกิดในนักษัตรปีจอ (หรือปี 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561) จะเข้าข่ายชงตรง 100% ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในทางที่ดีและร้าย และต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีปีชงร่วมสำหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรง (ปีมังกร), ฉลู (ปีวัว), และมะแม (ปีแพะ) ด้วย

วิธีแก้ชง คนไทยเชื้อสายจีนมักจะเลือกทำพิธีกรรมหรือไปทำบุญที่วัดในช่วงตรุษจีนหรือหลังจากนั้น ปี 2567 นี้ ตรุษจีนตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และมีวัดที่คนนิยมไปแก้ชงหลายแห่ง เช่น วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ในกรุงเทพมหานคร, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในจังหวัดนนทบุรี, วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) และวัดโพธิ์แมนคุณาราม (วัดโผวมึ้งปออึ่งยี่) ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น การไปทำพิธีแก้ชงที่วัดเหล่านี้ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากปีชงได้

ปีชง 2567 เริ่มวันไหน

เช็กดวง 12 ราศี ดูดวงปี 2567 ราศีไหนปัง มาแรง เช็คที่นี่

ดูดวงปี 2567

ในปี 2567 หรือปีมะโรงตามปฏิทินจีน ดูดวงปี 2567 ได้ทำนายดวงว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้คนมีจิตใจที่ยึดเหนี่ยวและนำพาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 1. ราศีเมษ: ปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการงาน คุณอาจได้รับงานสำคัญหรือโปรโมชัน การเงินดีขึ้น แต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ในเรื่องความรักจะราบรื่น มีโอกาสพบคนรักใหม่
 2. ราศีพฤษภ: ปีนี้คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 3. ราศีเมถุน: มีโอกาสพบเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก
 4. ราศีกรกฎ: ปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 5. ราศีสิงห์: ปีนี้เป็นปีที่ดี สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 6. ราศีกันย์: ปีนี้มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก
 7. ราศีตุลย์: ปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 8. ราศีพิจิก: ปีนี้เป็นปีที่ดี สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 9. ราศีธนู: มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก
 10. ราศีมังกร: ปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 11. ราศีกุมภ์: ปีนี้เป็นปีที่ดี สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 12. ราศีมีน: มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก

ตามความเชื่อของไทย การทำนายดวงหรือการอ่านไพ่ยิปซีมักจะใช้เป็นการแนะนำหรือเตือนใจ เพื่อให้ผู้คนเตรียมตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการทำนายเหล่านี้จะไม่ได้เป็นความจริงอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่หลายคนใช้เพื่อค้นหาความหวังและการนำทางในชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอน

อ่านเรื่อง ดูดวงปี 2567 เพิ่มเติม

ดูดวงรายวัน ดวงวันนี้ 23 สิงหาคม 2566

คำทำนายและแนวทางคำนวณดวง ดวงวันนี้ 23 สิงหาคม 2566 วันนี้อาจเป็นวันที่พิเศษหรืออาจจะเป็นวันธรรมดาในการดำรงชีวิตของเรา แต่หลายคนยังมักหาคำตอบและคำแนะนำทางจิตใจจากดวงความรัก, การงาน, ความสุข, หรือแม้กระทั่งเรื่องการเงิน โดยเฉพาะในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์สำคัญ เราเลยมาดูกันว่าดวงวันนี้มีอะไรให้เรารู้ไว้

ราศีเมษ

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ คุณจะมีพลังงานและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณพยายามทำ คุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจของคุณ

ราศีพฤษภ

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะติดต่อกับผู้คนใหม่ๆ คุณอาจได้พบเพื่อนใหม่หรือคู่ครองใหม่ คุณอาจได้เดินทางหรือไปท่องเที่ยว คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีกับคนที่คุณรัก

ราศีเมถุน

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะทำงานสร้างสรรค์ คุณอาจเขียนหนังสือ วาดภาพ แต่งเพลง หรือทำสิ่งอื่นใดที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ คุณจะมีความคิดดีๆ มากมายในวันนี้

ราศีกรกฎ

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะดูแลตัวเอง คุณอาจไปนวด อาบน้ำอุ่น หรือทำสิ่งอื่นใดที่ทำให้คุณผ่อนคลาย คุณอาจใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อเติมเต็มพลังให้กับคุณ

ราศีสิงห์

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะแสดงออกถึงตัวตนของคุณ คุณอาจแต่งตัวให้สวยงาม ไปงานสังสรรค์ หรือทำสิ่งอื่นใดที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจ คุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นพิเศษในวันนี้

ราศีกันย์

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะทำงานหนัก คุณจะมีสมาธิและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ คุณอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

ราศีตุลย์

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะใช้จ่ายเงิน คุณอาจซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก คุณอาจไปทานอาหารอร่อยๆ หรือทำสิ่งอื่นใดที่ทำให้คุณมีความสุข

ราศีพิจิก

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะทำงานลับๆ คุณอาจกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างที่ใหญ่โต คุณอาจกำลังทำงานเกี่ยวกับโครงการลับๆ ที่คุณไม่ต้องการบอกใคร

ราศีธนู

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะเดินทาง คุณอาจไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัด คุณอาจได้พบปะผู้คนใหม่ๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ราศีมังกร

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะทำงานหนัก คุณจะมีสมาธิและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ คุณอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

ราศีกุมภ์

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะทำงานสร้างสรรค์ คุณอาจเขียนหนังสือ วาดภาพ แต่งเพลง หรือทำสิ่งอื่นใดที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ คุณจะมีความคิดดีๆ มากมายในวันนี้

ราศีมีน

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณอาจทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน คุณจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

คำแนะนำ

วันนี้คุณควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณและทำงานหนักเพื่อบรรลุสิ่งที่คุณต้องการ คุณควรแสดงออกถึงตัวตนของคุณและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ คุณควรดูแลตัวเองและเติมเต็มพลังให้กับตัวเอง คุณควรทำงานร่วมกับผู้อื่นและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า