ดวง

ฤกษ์แต่งงาน ตามหลักโหราศาสตร์ ปี 2567

ฤกษ์แต่งงาน

โหราศาสตร์ไทยมีความเชื่อเรื่องฤกษ์แต่งงานที่ดี เช่น วันดิถีเรียงหมอนและวันดิถีแมลงปอ ซึ่งวันดิถีเรียงหมอน คือ วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านราศีกรกฎและราศีสิงห์

ฤกษ์แต่งงานในปี 2567

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4
 • วันเสาร์ที่ 6
 • วันเสาร์ที่ 20
 • วันอังคารที่ 23
 • วันจันทร์ที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 2
 • วันพฤหัสบดีที่ 8
 • วันศุกร์ที่ 16
 • วันพฤหัสบดีที่ 22
 • วันพุธที่ 28

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 3
 • วันอังคารที่ 5
 • วันจันทร์ที่ 8
 • วันเสาร์ที่ 9
 • วันเสาร์ที่ 16
 • วันอังคารที่ 19
 • วันศุกร์ที่ 22
 • วันพฤหัสบดีที่ 28

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 1
 • วันอาทิตย์ที่ 7
 • วันจันทร์ที่ 15
 • วันพฤหัสบดีที่ 18
 • วันอาทิตย์ที่ 21
 • วันเสาร์ที่ 27

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม

 • วันศุกร์ที่ 3
 • วันอังคารที่ 7
 • วันอังคารที่ 14
 • วันศุกร์ที่ 17
 • วันจันทร์ที่ 20
 • วันอาทิตย์ที่ 26
 • วันพฤหัสบดีที่ 30

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน

 • วันเสาร์ที่ 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 13
 • วันอาทิตย์ที่ 16
 • วันอังคารที่ 25
 • วันเสาร์ที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 5
 • วันศุกร์ที่ 12
 • วันจันทร์ที่ 15
 • วันพฤหัสบดีที่ 18
 • วันอาทิตย์ที่ 28
 • วันอังคารที่ 30

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม

 • วันเสาร์ที่ 3
 • วันอาทิตย์ที่ 11
 • วันเสาร์ที่ 17
 • วันศุกร์ที่ 23
 • วันอังคารที่ 27
 • วันพฤหัสบดีที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน

 • วันจันทร์ที่ 2
 • วันจันทร์ที่ 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 12
 • วันอาทิตย์ที่ 15
 • วันเสาร์ที่ 21
 • วันศุกร์ที่ 27

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม

 • วันอังคารที่ 1
 • วันเสาร์ที่ 12
 • วันอังคารที่ 15
 • วันจันทร์ที่ 21
 • วันศุกร์ที่ 25
 • วันอาทิตย์ที่ 27
 • วันพฤหัสบดีที่ 31

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 7
 • วันอาทิตย์ที่ 10
 • วันอังคารที่ 19
 • วันเสาร์ที่ 23
 • วันจันทร์ที่ 25
 • วันศุกร์ที่ 29

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 7
 • วันอังคารที่ 10
 • วันศุกร์ที่ 13
 • วันพฤหัสบดีที่ 19
 • วันจันทร์ที่ 23
 • วันอาทิตย์ที่ 29

ฤกษ์ดีอื่นๆ สำหรับจัดพิธีแต่งงาน

นอกจากวันดิถีเรียงหมอนแล้ว ยังมีฤกษ์ดีอื่นๆ เช่น วันพระ, วันขึ้นหรือแรม 1 ค่ำ, วันขึ้นหรือแรม 15 ค่ำ, วันพุธกลางวัน, และวันศุกร์กลางวัน ที่เหมาะสำหรับการแต่งงาน

การเลือกฤกษ์แต่งงานควรขึ้นอยู่กับความเชื่อและความต้องการของแต่ละคู่ และควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเพื่อความเหมาะสมและลงตัวที่สุดในวันสำคัญ

ปฏิทินวันพระ 2567 อัปเดตล่าสุด มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ 2567

วันพระในปฏิทินไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา โดยมีการกำหนดตามวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติไทย วันพระถือเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกมุ่งมั่นปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น การฟังธรรม, การถวายสังฆทาน และการเวียนเทียน เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้สงบและผ่องใส

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง (วันแรงงาน)
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง 
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง (วันเฉลิมฯ วันแม่)
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

การปฏิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเป็นโอกาสทองที่ชาวพุทธได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม มีการรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทำบุญกุศล เป็นการเสริมสร้างจิตใจให้แจ่มใสและเปี่ยมด้วยคุณธรรม การปฏิบัติในวันพระไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคมในวงกว้าง

การรักษาวันพระในแต่ละเดือนเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้หันกลับมาทบทวนและปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ นับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งในสังคมไทยและทั่วโลก

ปีชง 2567 พร้อมรายละเอียดวิธีการแก้ปีชง

ปีชง เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนที่เกี่ยวข้องกับการที่ดวงชะตาของบุคคลอาจได้รับอิทธิพลไม่ดีจากการต่อกรกับดาวประจำปีเกิดของตนเองในปีนั้นๆ ตามหลักความเชื่อนี้ คนที่เกิดในปีที่ตรงข้ามกับปีปัจจุบันจะถูกเรียกว่า “ชง” กับปีนั้น หมายความว่า พวกเขาอาจพบเจอกับอุปสรรค ปัญหา หรือความท้าทายต่างๆ ในชีวิตมากกว่าปกติ

เพื่อแก้ปีชง คนจีนมักจะปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ เช่น การไหว้เทพไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าประจำปี เพื่อขอให้ปีนั้นๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี พวกเขาอาจทำบุญ ไหว้เทพเจ้า หรือปฏิบัติการทำความสะอาดทางจิตวิญญาณ เช่น การเผากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการชงปีนั้นๆ

ปีชง 2567 มีอะไรบ้าง

 1. ปีจอ (ปีหมา): ปีจอชงโดยตรงกับปีกุน เนื่องจากปีจอและปีกุนอยู่ตรงข้ามกันในวงล้อปฏิทินจีน 12 ปี คนที่เกิดในปีจอจึงมีความเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านดวงชะตามากกว่าปกติในปีกุน
 2. ปีมะแม (ปีแพะ): ปีมะแมถูกเรียกว่า “ชงครึ่งปี” กับปีกุน ซึ่งหมายความว่า อิทธิพลด้านดวงชะตาอาจไม่รุนแรงเท่ากับการชงที่เกิดจากปีจอ แต่ยังคงมีคำแนะนำให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ภายในปีกุน
 3. ปีมะเส็ง (ปีเสือ): ปีมะเส็งถือเป็น “ชงเล็ก” หรือ “ชงข้างเคียง” กับปีกุน ความเชื่อนี้มาจากความสัมพันธ์ในวงล้อปฏิทินจีนที่ปีมะเส็งและปีกุนไม่ได้ตรงข้ามโดยตรง แต่ยังมีความเกี่ยวข้องในด้านดวงชะตา คนเกิดปีมะเส็งจึงควรให้ความสนใจกับการแก้ชงเช่นกันในปีกุน

สำหรับผู้ที่เกิดในปีชงเหล่านี้ มีคำแนะนำให้ทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือวิถีทางจิตวิญญาณเพื่อลดผลกระทบทางดวงชะตา และเพิ่มโอกาสในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตอย่างสงบและประสบความสำเร็จ

การแก้ปีชง 2567 สามารถทำได้โดยการไหว้เทพไท้ส่วยเอี๊ยหลังจากวันตรุษจีน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การเตรียมตัว
  • เลือกวันไหว้หลังวันตรุษจีน
  • เตรียมของไหว้ ได้แก่ กระดาษเงินกระดาษทอง, ใบเทียบแดง, ผลไม้มงคล (เช่น ส้ม, องุ่น, แอปเปิ้ล), ขนมมงคล (เช่น ขนมเข่ง, ขนมเทียน), อาหารคาวหวานต่างๆ
 2. ขั้นตอนการไหว้
  • ไหว้เทพไท้ส่วยเอี๊ยตามจุดต่างๆ ได้แก่ จุดหน้าองค์, จุดกลางองค์, จุดด้านหลังองค์
  • ไหว้ขอพรให้คุ้มครองดวงชะตา ปัดเป่าเคราะห์กรรมให้เบาบางลง
  • นำกระดาษเงินกระดาษทองและใบเทียบแดงปัดตั้งแต่ศีรษะลงไปที่เท้า 12 ครั้ง เหมือนปัดเคราะห์ร้ายออกจากตัว
  • เผากระดาษเงินกระดาษทอง และนำใบเทียบแดงฝากไว้ในจุดที่วัดจัดไว้
 3. ข้อควรปฏิบัติ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  • ไหว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
  • ตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ
 4. สถานที่ไหว้แก้ปีชงในประเทศไทย
  • วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่
  • ศาลเจ้าพ่อเสือ
  • วัดทิพยวารีวิหาร หรือวัดกัมโล่วยี่
  • ศาลเจ้าไต้ฮงกงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  • ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปทำบุญกับวัดไทยที่คุณศรัทธาได้เช่นกันเพื่อเสริมสิริมงคลและความเป็นสิริมงคลในชีวิตของคุณ

อ่านเพิ่มเติม วิธีการไหว้แก้ปีชง 2567

ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน ควรมีอะไร เพื่อรับทรัพย์ 2566

ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน

ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมพลังงานดีและโชคลาภเข้าสู่บ้าน สำหรับปี 2566

เคล็ดลับหลายประการเพื่อเสริมฮวงจุ้ยหน้าบ้าน

 1. ประตูหน้าบ้าน: ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม, ไม่ควรตรงกับเสาหรือต้นไม้ใหญ่ที่อาจบดบังหรือกีดขวางทางเข้าออก.
 2. ทางเดินหน้าบ้าน: ควรจัดให้สะอาด, โล่ง, ไม่รกหรือมีสิ่งกีดขวาง.
 3. บริเวณหน้าบ้าน: ควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้พลังงานดีไหลเวียนเข้ามาได้อย่างสะดวก.
 4. สิ่งของตกแต่งหน้าบ้าน: ควรเป็นสิ่งที่มีความหมายมงคล เช่น รูปปั้นมังกร, รูปปั้นเต่า, ต้นไผ่กวนอิม, ต้นส้ม ฯลฯ.

วิธีเสริมฮวงจุ้ยหน้าบ้าน

 • ปูพรมสีน้ำเงินหน้าบ้าน: สีน้ำเงินถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภและเงินทอง. การปูพรมสีน้ำเงินจะช่วยกระตุ้นพลังงานที่ดีและดึงดูดโชคลาภ.
 • ปลูกต้นส้มหน้าบ้าน: ต้นส้มเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญและโชคดี. การปลูกต้นส้มจะช่วยเสริมโชคลาภ.
 • แขวนลูกแก้วคริสตัลหน้าบ้าน: ลูกแก้วคริสตัลเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันและโชคลาภ. การแขวนลูกแก้วจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีและดึงดูดโชคลาภ.

อย่างไรก็ตาม ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน และการปรับใช้เคล็ดลับเหล่านี้อาจไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับทรัพย์และความมงคลให้กับบ้านได้.

ผีอำ คืออาการอะไร พร้อม บทสวดคาถากันผีอำ

ผีอำ

ผีอำ สำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามีบางสิ่งมากดทับหรือขยับไม่ได้ อาการกึ่งหลับกึ่งตื่น ขยับตัวไม่ได้ คาถากันผีอำ เป็นบทสวดที่ใช้สำหรับป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายและเพื่อช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย โดยเฉพาะมีการกล่าวถึงการป้องกันจากภัยและสิ่งชั่วร้ายที่อาจเข้ามากระทบจิตใจและร่างกายของเราในขณะนอนหลับ

การสวดคาถากันผีอำ ก่อนที่จะนอนทุกคืนสามารถสวดได้เลย เพื่อช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและลดความรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัว เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการสร้างความสงบและความมั่นใจเพื่อให้ผ่านพ้นคืนวันที่อาจจะเต็มไปด้วยความไม่สงบหรือความกลัว

การสวดมนตร์ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งมีความเชื่อว่าการสวดมนตร์สามารถช่วยสร้างความสงบและป้องกันจากสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือความเชื่อส่วนบุคคล การฝึกฝนและการใช้คาถาเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพจิตและสร้างความมั่นคงในจิตใจ

ปีชง 2567 ปีนักษัตรอะไร แก้ชงอย่างไร

ปีชง 2567

ปีชง ในความเชื่อของชาวจีน คือ ปีที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงต่อความไม่เป็นสิริมงคล โดยเฉพาะ เมื่อปีชงตรงกับปีนักษัตรของตัวเอง ปีชง ถูกมองว่าเป็นปีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ ปีชงไม่ได้มีแต่ความหมายในทางลบเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไร

ปีชง 2567 นี้ คนที่เกิดในนักษัตรปีจอ (หรือปี 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561) จะเข้าข่ายชงตรง 100% ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในทางที่ดีและร้าย และต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีปีชงร่วมสำหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรง (ปีมังกร), ฉลู (ปีวัว), และมะแม (ปีแพะ) ด้วย

วิธีแก้ชง คนไทยเชื้อสายจีนมักจะเลือกทำพิธีกรรมหรือไปทำบุญที่วัดในช่วงตรุษจีนหรือหลังจากนั้น ปี 2567 นี้ ตรุษจีนตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และมีวัดที่คนนิยมไปแก้ชงหลายแห่ง เช่น วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ในกรุงเทพมหานคร, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในจังหวัดนนทบุรี, วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) และวัดโพธิ์แมนคุณาราม (วัดโผวมึ้งปออึ่งยี่) ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น การไปทำพิธีแก้ชงที่วัดเหล่านี้ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากปีชงได้

ปีชง 2567 เริ่มวันไหน

สวดมนต์ข้ามปี เพื่ออะไร ต้องสวดบทไหนบ้าง เช็กเลย

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี ในประเพณีไทยมีความหมายลึกซึ้ง และสะท้อนถึงความเชื่อทาง วัฒนธรรมของไทย ประเพณีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นโอกาสในการรวมญาติมิตรและทำความดีร่วมกัน

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567

บทที่ 1 บทชุมนุมเทวดา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(กราบ)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทั้ง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

(กราบ)

บทนี้อัญเชิญเทวดาทั้งหลายมาฟังพระปริตรหรือมาร่วมในพิธี โดยขอให้เทวดามีความสุขปราศจากทุกข์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัย

บทที่ 2 บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

(กราบ)

บทนี้เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

บทที่ 3 บทพุทธชัยมงคลคาถา

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สะมาสัมพุทธัสสะ สะวากขาโต ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีโต ถูโปสะมะโธ

(กราบ)
ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีโต ถูโปสะมะโธ

บทนี้กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า 5 ประการ คือ 1. เป็นพระอรหันต์ 2. เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ 3. มีวิชชาและจรณะอันสมบูรณ์ 4. เป็นผู้สงบระงับกิเลสทั้งปวง 5. เป็นครูผู้สอนคนทั้งปวง

บทที่ 4 บทพระคาถาชินบัญชร

ชินบัญชร มหาคาถา เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ เพื่อช่วยระงับความกลัวและอันตรายต่างๆ

บทที่ 5 บทพระมหาจักรพรรดิ

บทพระมหาจักรพรรดิ นี้กล่าวถึงพระมหาจักรพรรดิผู้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินอย่างยุติธรรม เป็นที่รักใคร่ของอาณาประชาราษฎร์

บทที่ 6 บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตานี้ เป็นการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข 

บทที่ 7 บทอโหสิกรรม

บทอโหสิกรรม นี้เป็นการขออโหสิกรรมต่อบุคคลหรือสิ่งใดๆ ที่เคยล่วงเกินมาในอดีต

บทที่ 8 บทอธิษฐานขอพร

บทอธิษฐานขอพร นี้เป็นการอธิษฐานขอพรให้แก่ตนเองและผู้อื่น ให้มีความสุขความเจริญ

บทที่ 9 บทสรุป

บทนี้เป็นการกล่าวสรุปว่าการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและผู้อื่น

การสวดมนต์ข้ามปี เป็นประเพณีที่คนไทยสืบทอดกันมาช้านาน เป็นความเชื่อที่ว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การสวดมนต์ข้ามปีสามารถสวดที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ การสวดมนต์ให้ถูกต้องตามลำดับจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์สูงสุด

สีเสื้อมงคล วันหวยออก 16/11/66 ใส่เสื้อสีอะไรดี

สีเสื้อมงคล

สำหรับ สีเสื้อมงคล ที่แนะนำสำหรับวันหวยออกงวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นี้

สีเสื้อมงคล วันหวยออก 16/11/66

 • สีเขียว: สีเขียวถือเป็นสีที่สื่อถึงการเติบโตและความหวัง มักถูกมองว่าเป็นสีที่นำโชคและมีพลังบวกมาสู่ผู้ที่สวมใส่
 • สีแดง: สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงความมั่นใจ ความกล้าหาญ และพลัง หลายคนเชื่อว่าสีแดงสามารถเพิ่มพลังและโชคลาภให้กับผู้ที่ใส่

ทริคเสริมโชค วันหวยออก

 • ก้าวขาซ้ายออกจากบ้าน: การเริ่มต้นวันด้วยการก้าวขาซ้ายออกจากบ้าน เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้
 • ลงท้ายเลข 2: การเลือกเลขท้ายด้วยเลข 2 อาจเป็นการเสริมดวงในการเสี่ยงโชค
 • ไม่คิดเล็กคิดน้อย: การมีทัศนคติที่เปิดกว้างและไม่จมปลักกับปัญหาเล็กๆ น้อยๆ
 • ไม่พูดคำหยาบ: การรักษาวาจาให้สะอาด หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

เหล่านี้คือทริคและสีเสื้อมงคล ที่แนะนำสำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องโชคลาภและต้องการเสริมดวงในวันหวยออก

เช็กดวง 12 ราศี ดูดวงปี 2567 ราศีไหนปัง มาแรง เช็คที่นี่

ดูดวงปี 2567

ในปี 2567 หรือปีมะโรงตามปฏิทินจีน ดูดวงปี 2567 ได้ทำนายดวงว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้คนมีจิตใจที่ยึดเหนี่ยวและนำพาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 1. ราศีเมษ: ปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการงาน คุณอาจได้รับงานสำคัญหรือโปรโมชัน การเงินดีขึ้น แต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ในเรื่องความรักจะราบรื่น มีโอกาสพบคนรักใหม่
 2. ราศีพฤษภ: ปีนี้คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 3. ราศีเมถุน: มีโอกาสพบเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก
 4. ราศีกรกฎ: ปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 5. ราศีสิงห์: ปีนี้เป็นปีที่ดี สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 6. ราศีกันย์: ปีนี้มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก
 7. ราศีตุลย์: ปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 8. ราศีพิจิก: ปีนี้เป็นปีที่ดี สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 9. ราศีธนู: มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก
 10. ราศีมังกร: ปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 11. ราศีกุมภ์: ปีนี้เป็นปีที่ดี สุขภาพแข็งแรง การเงินดีขึ้น ความรักราบรื่น มีโอกาสแต่งงานหรือมีบุตร
 12. ราศีมีน: มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆ มากมาย การเงินดีขึ้น แต่ต้องระวังการใช้จ่าย ความรักราบรื่น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก

ตามความเชื่อของไทย การทำนายดวงหรือการอ่านไพ่ยิปซีมักจะใช้เป็นการแนะนำหรือเตือนใจ เพื่อให้ผู้คนเตรียมตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการทำนายเหล่านี้จะไม่ได้เป็นความจริงอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่หลายคนใช้เพื่อค้นหาความหวังและการนำทางในชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอน

อ่านเรื่อง ดูดวงปี 2567 เพิ่มเติม

วิธีการสวดบทอิติปิโส 9 จบ และ อิติปิโส ย้อนหลัง

อิติปิโส 9 จบ

การสวดบทอิติปิโส 9 จบ หรือ อิติปิโส ย้อนหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อเสริมดวงชะตา เชื่อว่าการสวดบทอิติปิโสเป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
 • เพื่อปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าการสวดบทอิติปิโสจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้สวดจากอันตรายทั้งปวง เช่น อุบัติเหตุ ภูติผีปีศาจ และคุณไสย
 • เพื่อเสริมสร้างสมาธิ การสวดบทอิติปิโสเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ช่วยให้ผู้สวดมีจิตใจที่สงบและตั้งมั่น
 • เพื่อชำระจิตใจ การสวดบทอิติปิโสเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ ช่วยให้ผู้สวดมีจิตใจที่บริสุทธิ์และหลุดพ้นจากกิเลส

อย่างไรก็ตาม การสวดบทอิติปิโสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม สิ่งสำคัญคือต้องประกอบไปด้วยการกระทำที่ถูกต้องและดีงามด้วย จะทำให้ได้รับอานิสงส์สูงสุด

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

วิธีการสวดบทอิติปิโส

 1. ตั้งจิตให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
 2. ตั้งนะโม 3 จบ
 3. สวดบทอิติปิโส 9 จบ หรือ อิติปิโส ย้อนหลัง 9 จบ
 4. แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์

การสวดบท อิติปิโส 9 จบ หรือ อิติปิโส ย้อนหลังเป็นประจำ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และอานิสงส์มากมาย เช่น แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า